CV

  • Studeerde psychologie en filosofie
  • Werkt als LHBTIQA+ voorlichter bij COC regio Nijmegen
  • Voordrachten op o.a. Dichters in de Prinsentuin en Onbederf’lijk Vers
  • Publicaties op o.a. Hard//Hoofd, De Optimist en Notulen van het Onzichtbare
  • Ontwikkelde de literaire zine Onze lichamen bij de demonstratie van Trans Zorg Nu Nijmegen
  • Organiseert met het collectief Poẽzie Colada op onregelmatige basis literaire avonden op onverwachte plekken in en rondom Nijmegen

Bestanden voor pers: