Over Wintertuin

Wintertuin is een literatuurorganisatie met aandacht voor verhalen, talent en innovatie. We zien literatuur als een kunstvorm die in staat is een vernieuwende en veranderende kracht te zijn in de samenleving. Daarom maken we connecties: tussen lezers en schrijvers, tussen experiment en mainstream, tussen lokaal en internationaal en tussen kunst en maatschappij.

We kijken met een open blik naar de wereld om ons heen, op zoek naar nieuwe stemmen, nieuwe perspectieven, nieuwe vormen van publiceren en naar manieren waarop we de literaire cultuur kunnen vernieuwen. Dit doen we op vier manieren die in elkaar overlopen: we maken programma’s, we begeleiden talent, we publiceren verhalen en we faciliteren internationale uitwisseling en kennisdeling.

Open dag 2024 © Lisanne Boomkamp

Wat doet Wintertuin?

We organiseren festivals, programma’s en workshops waarbij we nadruk leggen op samenwerking en vernieuwing. We gebruiken fictie als gids om door deze tijd te navigeren en te focussen op de verhalen die leven in de gemeenschappen om ons heen. Daarnaast ondersteunen we als (co)producent artistieke initiatieven van literaire makers.

We bieden schrijvers ruimte om te experimenteren en een platform om elkaar te ontmoeten. We coachen ze bij de ontwikkeling van een zelfstandige beroepspraktijk. Dit doen we op verschillende niveaus, denk aan een toegankelijke schrijfwerkplaats, een jaarlijkse industriedag maar ook aan intensieve driejarige ontwikkeltrajecten.

We creëren een netwerk van makers, lezers, vertalers en professionals, over de landsgrenzen en talen heen. Samen met elf Europese partners stimuleren we kennisdeling en uitwisseling, daarnaast hebben we een zusterstichting op Curaçao.

We publiceren bijzondere verhalen: op ons online podium Notulen van het Onzichtbare en offline via onze kleine uitgeverij. We onderzoeken nieuwe publicatievormen, buiten het boek om, maar ook nieuwe manieren om storytelling te gebruiken in de maatschappij, bijvoorbeeld via robots in de zorg.

Talkpoeder - miriam moczko, Rinus Aarts, Ellen Deckwitz ©Marco de Zwart

Netwerkorganisatie

De oorsprong van Wintertuin ligt in 1991, toen het eerste Wintertuinfestival plaatsvond. In de tussenliggende jaren is het festival uitgegroeid tot een literair productiehuis. Sinds 2017 vormt Wintertuin samen met BRUT in Deventer (muziek) en Theater a/d Rijn in Arnhem (theater en dans) de netwerkorganisatie De Nieuwe Oost. Samen hebben we een enorm netwerk en de slagkracht om de makers van morgen te ontwikkelen tot professionals. We streven naar een levendige kunstensector, in en ver buiten Oost-Nederland.

We houden kantoor in het Festivalhuis, middenin het Nijmeegse stadscentrum. We delen onze werkplek met festivalorganisaties Music Meeting, Go Short en InScience. Daarnaast werken we samen met talloze maatschappelijke, culturele en educatieve partners in binnen- en buitenland.

Festivalhuis. Foto: Joppe Heiligers

Over de stichting

Wintertuin is aangesloten bij De Nieuwe Oost. De Raad van Toezicht voor beide stichtingen bestaat uit Sharon de Randamie, Bert Krikke, Helleke van den Braber en Siart Smit. Onze raadsleden ontvangen geen beloning voor hun taken. Het bestuur wordt gevormd door Peter Hendrikx en Frank Tazelaar.

Veilig werken

Wij vinden geestelijke en fysieke veiligheid op de werkvloer belangrijk, daarom hebben we vanuit De Nieuwe Oost een Veilig werken protocol opgesteld. Je kunt dit protocol hier downloaden.