Internationaal

Wintertuin creëert een netwerk van makers, lezers, vertalers en professionals, over de landsgrenzen en talen heen. We hechten veel waarde aan het opereren in internationaal verband. Enerzijds om een Europese context te scheppen voor jonge makers; anderzijds om toegang tot de literaire infrastructuur te vergroten op plekken waar dat nodig is.  Zodoende stimuleren we samen met elf Europese partners kennisdeling en uitwisseling, daarnaast hebben we een zusterstichting op Curaçao. Bekijk hieronder onze internationale samenwerkingen en projecten.

Do you prefer to read in English? Go to this page for information about Wintertuin’s international projects.

Wintertuin Curacao © Ramsay Soemanta